FANDOM


Интернет (инҝ. Internet) - IP әсасында јарадылан дүнја компјутер шәбәкәләрин бирләшмә системы. Интернет глобал мәлумат мәканы јарадыр, Үмүмдүнја Һөрүмчәк Торун (World Wide Web, WWW) вә дигәр мәлумат пајлашмасын системләрин (протоколларын) әсасыдыр.